STRUKTURA WŁASNOŚCI I MAJĄTEK

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 390.986.500 zł i jest w całości objęty przez Wspólnika – Gminę Miasta Toruń.

Majątek obejmuje:
- majątek trwały m.in.:
budynki i budowle,
maszyny i urządzenia,
środki transportowe,
grunty,
prawo wieczystego użytkowania,
- wartości niematerialne i prawne,
-inwestycje rozpoczęte,
- majątek obrotowy, m.in.:
zapasy,
należności krótkoterminowe.
Bilans za 2019 rok -plik do pobrania
Bilans za 2018 rok -plik do pobrania
Bilans za 2017 rok -plik do pobrania
Bilans za 2016 rok -plik do pobrania
Bilans za 2015 rok -plik do pobrania
Bilans za 2014 rok -plik do pobrania
Bilans za 2013 rok
-
plik do pobrania
Bilans za 2012 rok
-
plik do pobrania
Bilans za 2011 rok
-plik do pobrania
Bilans za 2010 rok -plik do pobrania
Bilans za 2009 rok -plik do pobrania
Bilans za 2008 rok -plik do pobrania
Bilans za 2007 rok -plik do pobrania
Bilans za 2006 rok -plik do pobrania
Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-22
Ilość odsłon podstrony: 5085

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO