TRYB DZIAŁANIA

Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Prezydenta Miasta Torunia i w oparciu o obowiązujące przepisy w tym m.in.:
ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037, ze zm.)
ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747)
ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)
ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.)
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony Uchwałą nr 950/06 Rady Miasta Torunia.

Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-19
Ilość odsłon podstrony: 4105

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO