JAK ZLECIĆ BADANIE WODY

(Jeśli chcesz zlecić badanie ŚCIEKÓW kliknij tutaj)


Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa się na podstawie obowiązującego Rozporządzenia  Ministra Zdrowia  (Dz.U. poz. 2294) z dnia 7 grudnia 2017 roku.

Podstawowe badanie mikrobiologiczne to:
 - Escherichia coli
 - Enterokoki

Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne to:
 - Bakterie grupy coli
 - Clostridium perfringens (łącznie ze sporami)
 - Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC

Podstawowe badania fizykochemiczne to:
 - barwa
 - mętność
 - stężenia jonów wodorowych (pH)
 - chlor wolny
 - przewodność elektryczna
 - zapach
 - smak
 - jon amonowy
 - żelazo
 - mangan
 - glin

Na życzenie wykonujemy również oznaczenia innych parametrów fizykochemicznych np. zawartość metali ciężkich.


ABY ZLECIĆ BADANIE WODY NALEŻY:

1. Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania należy uzgodnić z kierownikiem laboratorium lub jego zastępcą datę pobrania próbki wody - kontakt pod numerem telefonu: 56 658 65 92 lub 56 658 65 89.

2. Wypełnić poniższe zlecenie i przekazać je próbobiorcy lub  w przypadku samodzielnego pobierania, przekazać je wraz z próbkami do laboratorium.
Zlecenie badania wody- plik doc.

3. Kolejny krok to pobranie próbki wody. Pobrania próbki wody  dokonuje :
- pracownik laboratorium (próbkobiorca) - w granicach administracyjnych miasta Torunia transport próbek do laboratorium  jest bezpłatny, poza granicami miasta koszt transportu wynosi (2,50 zł/km+23% VAT)
- klient - w tym przypadku należy pobrać z laboratorium pojemniki do badań (wyjałowione do pobierania próbek mikrobiologicznych i odpowiednio przygotowane, ze środkami utrwalającymi do badań fizyko-chemicznych).
Na każdy parametr potrzeba ok. 200 ml wody. Próbki muszą być dostarczone do laboratorium w dniu pobrania do godz. 11.00. Pobrania należy dokonać zgodnie z poniższą instrukcją - prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
Instrukcja pobrania próbek wody do badań

Uwaga: W przypadku samodzielnego pobierania próbki wody do badania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tego pobrania.

4. Wykonanie badań trwa około tygodnia. Informacje na temat  postępu prac i spodziewanego terminu ich zakończenia można uzyskać pod numerem telefonu: 56 658 65 92 lub 56 658 65 89.

5. Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Aktualne ceny poszczególnych analiz oraz pobierania próbek podane są w zleceniu .
Uwaga: Do stawek netto należy doliczyć aktualne stawki VAT.


6. Sprawozdanie z badań oraz fakturę za wykonaną usługę należy odebrać w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Spółki Toruńskie Wodociągi - ul. Rybaki 31-35  w Toruniu.

Godziny pracy BOK:
wtorek: 12.00 - 17.00
poniedziałek, środa - piątek: 7.00 - 12.00

Uwaga: wyniki badań zostaną wydane po zapłaceniu przez Klienta faktury.
Płatności można dokonać w punktach Agencji Monetia S.A. (wykaz punktów).

W przypadku klientów instytucjonalnych oraz firm Sprawozdanie z badań oraz faktura za wykonaną usługę zostanie przesłana pocztą. Płatności można dokonać w punktach Agencji Monetia S.A. lub przelewem na konto:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35
37 1160 2202 0000 0000 6172 3178
Bank Millennium S.A. Oddział w Gdańsku
NIP: 956-20-18-145

7. Klient może zgłosić skargę na działanie laboratorium do Kierownika Laboratorium na każdym etapie realizacji zlecenia - od chwili przyjęcia zlecenia aż do 7 dni po otrzymaniu sprawozdania z badań.
Dane kontaktowe:

Adres laboratorium:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o
Laboratorium Badawcze
ul. Dworcowa 1B
87-162 Lubicz
(Laboratorium znajduje się na terenie Ujęcia Wody w Lubiczu)
tel. 56 658 65 90 (lub 91, 92, 93)

Kierownik Laboratorium:
tel. 56 658 65 89,  tel. kom. 882 174 202

Z-ca Kierownika Laboratorium

tel. 56 56 658 65 92


Laboratorium Badawcze Toruńskich Wodociągów posiada wdrożony system jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem Akredytacji nr AB 386 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji - treść certyfikatu.
Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu nr AB 386, dostępny na stronie PCA (www.pca.gov.pl)

Pozostałe informacje, w tym dotyczące personelu, wyposażenia oraz standardów jakościowych naszego laboratorium znajdą Państwo na stronie głównej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. (dział: O nas, Akredytacja Laboratorium).


Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-16
Ilość odsłon podstrony: 15365

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO