JAK ZLECIĆ BADANIE ŚCIEKÓW

Ścieki odprowadzane do wód lub do ziemi muszą spełnić warunki podane w Rozp. Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 i Dz.U.z 2014 r. poz. 1800.

Ścieki odprowadzane do kanalizacji muszą spełniać warunki podane w Rozp. Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964)


ABY ZLECIĆ BADANIE ŚCIEKÓW NALEŻY:

 1. Co najmniej 2 dni przed zleceniem badania uzgodnić z pracownicą laboratorium
  (z-ca kierownika w laboratorium ścieków) datę pobrania próbek ścieków - kontakt pod numerem telefonu: 56 658 65 23 (lub 24).
 2. Wypełnić poniższe zlecenie i przekazać je próbobiorcy lub, w przypadku samodzielnego pobierania, przekazać je wraz z próbkami do laboratorium.
  Zlecenie badania ścieków - plik doc.
 3. Kolejny krok to pobranie próbek ścieków. Pobrania ścieków może dokonać:
  - pracownik laboratorium (próbobiorca) - w granicach administracyjnych miasta Torunia pobranie jest bezpłatne, poza granicami miasta naliczana jest opłata za dojazd zgodnie z aktualnym cennikiem podanym w zleceniu z punktu 2;
   - klient - przy czym, w przypadku oznaczania BZT należy pobrać z laboratorium odpowiednie naczynie na próbkę.
  Zazwyczaj do przeprowadzenia podstawowych badań wystarczy 1 litr ścieków. Próbki muszą być dostarczone do laboratorium w dniu pobrania do godz. 11.00. Pobrania należy dokonać zgodnie z poniższą instrukcją - prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
  Instrukcja poboru prób ścieków do badań

  Uwaga: W przypadku samodzielnego pobierania próbek ścieków do badania, klient ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tego pobierania. Prawidłowość pobrania próbek ścieków do badań wpływa na wiarygodność otrzymywanych wyników.
 4. Oczekiwanie na wyniki trwa około tygodnia (chyba, że przyjmujący próbkę poinformuje inaczej). Informacje nt. postępu prac i spodziewanego terminu ich zakończenia można uzyskać pod numerem telefonu 56 658 65 23 (lub 24).
 5. Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
  Aktualne ceny poszczególnych analiz oraz pobierania próbek podane są w zleceniu (punkt 2). Do stawek netto należy doliczyć aktualne stawki VAT obowiązujące od 01.01.2011r.

 6. Wyniki badań oraz fakturę za wykonaną usługę należy odebrać w Biurze Obsługi Klienta, w siedzibie Spółki Toruńskie Wodociągi - ul. Rybaki 31-35, w Toruniu.

  Godziny pracy BOK:
  wtorek: 12.00 - 17.00
  poniedziałek, środa - piątek: 7.00 - 12.00

  Uwaga: wyniki badań zostaną wydane po zapłaceniu przez Klienta faktury.
  Płatności można dokonać w punktach Agencji Monetia S.A. (wykaz punktów).

  W przypadku klientów instytucjonalnych oraz firm faktura za wykonaną usługę zostanie przesłana pocztą. Płatności można dokonać w punktach Agencji Monetia S.A. lub przelewem na konto:

  Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
  87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35
  37 1160 2202 0000 0000 6172 3178
  Bank Millennium S.A. Oddział w Gdańsku
  NIP: 956-20-18-145
 7. Klient może zgłosić skargę na działanie laboratorium do Kierownika Laboratorium na każdym etapie realizacji zlecenia - od chwili przyjęcia zlecenia aż do 7 dni po otrzymaniu sprawozdania z badań.


Dane kontaktowe:

Adres laboratorium:
ul. Szosa Bydgoska 49
87-100 TORUŃ
(laboratorium znajduje się na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków)

Numery telefonów:
56 658 65 23 (lub 24)

Kierownik Laboratorium:
tel. 56 658 65 89, tel. kom. 882 174 202


Laboratorium Badawcze Toruńskich Wodociągów posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem Akredytacji nr AB 386 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji -treść certyfikatu.
Zakres akredytowanych parametrów podany jest w załączniku do certyfikatu nr AB 386, dostępny na stronie PCA (www.pca.gov.pl). Pozostałe informacje, w tym dotyczące personelu, wyposażenia oraz standardów jakościowych naszego laboratorium znajdą Państwo na stronie głównej Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. (dział: O nas, Akredytacja Laboratorium).

Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-16
Ilość odsłon podstrony: 5597

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO