JAK ZAKTUALIZOWAĆ UMOWĘ NA ZAOPATRZENIE W WODĘ I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA INNEGO PŁATNIKA

Jeżeli zakupili Państwo lub sprzedali nieruchomość, która obsługiwana była przez nasze przedsiębiorstwo w zakresie dostaw wody i/lub odbioru ścieków, należy przepisać umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków na nowego właściciela nieruchomości.

W TYM CELU NALEŻY:

 1. Zgromadzić poniższe dokumenty i udać się do Biura Obsługi Klienta (BOK), ul. Rybaki 31-35, w Toruniu:

  w przypadku osób fizycznych:
  • wypełniony Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy - Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w BOK-u i wypełnić go na miejscu
  tytuł prawny nabycia nieruchomości (Akt notarialny/ Wypis z Księgi Wieczystej/ Postanowienie sądowe)
  pełnomocnictwo pozostałych współwłaścicieli (w przypadku, gdy jest więcej niż jeden właściciel)
  aktualny dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport)
  protokół zdawczo- odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń - w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

  w przypadku nieuporządkowanych spraw spadkowych (po zmarłym) do czasu ustalenia spadkobiercy, należy dodatkowo przedstawić akt zgonu dotychczasowego właściciela nieruchomości oraz oświadczenie w sprawie tymczasowego zawarcia umowy

  w przypadku osób prawnych - podmiotów gospodarczych
  • wypełniony Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy - Formularz można pobrać ze strony internetowej (pobierz formularz) lub otrzymać w BOK-u i wypełnić go na miejscu
  akt własności lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa najmu
  wypis z KRS-u lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
  numer NIP
  numer REGON
  protokół zdawczo- odbiorczy, zawierający dane: adres nabytej/ sprzedanej nieruchomości, datę przejęcia/ przekazania nieruchomości, numer wodomierza, stan wodomierza lub oświadczenie o kontynuacji rozliczeń - w przypadku braku protokołu zdawczo-odbiorczego

 2. Pracownik BOK-u, po przedstawieniu powyższych dokumentów, przygotuje odpowiednią umowę dla nowego właściciela nieruchomości, która zostanie podpisana i zarejestrowana na miejscu.
  Poprzedni właściciel nieruchomości otrzyma fakturę końcową (rozliczeniową).
 3. W przypadku wątpliwości lub dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
  56 65 86 427, 56 65 86 477.

Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-27
Ilość odsłon podstrony: 6487

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO