JAK WYPOŻYCZYĆ NADSTAWKĘ HYDRANTOWĄ

ABY WYPOŻYCZYĆ NADSTAWKĘ HYDRANTOWĄ NALEŻY:

1. Wpłacić w punkcie Monetia S.A. lub przelewem kaucję za wypożyczenie nadstawki w wysokości 200,00 zł.

na konto:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Rybaki 31-35
37 1160 2202 0000 0000 6172 3178
Bank Millennium S.A. Oddział w Gdańsku
NIP: 956-20-18-145
podając w tytule operacji: "kaucja za nadstawkę"

2. Zgłosić się do BOK w celu podpisania umowy najmu nadstawki hydrantowej (wzór umowy).

Biuro Obsługi Klienta (BOK)
Toruń, ul. Rybaki 31-35

Godziny pracy BOK:
wtorek: 7.00 - 17.00
poniedziałek, środa - piątek: 7.00 - 15.00

3. Z potwierdzeniem wpłaty kaucji i podpisaną umową najmu nadstawki zgłosić się do Działu Gospodarki Wodomierzowej, gdzie nadstawka zostanie wypożyczona.

Dział Gospodarki Wodomierzowej
Toruń, ul. Św. Józefa 37-49,
tel. 56 658 65 59, 56 658 65 60


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

4. Uzgodnić telefonicznie z Wydziałem Sieci Wodociągowej miejsce poboru wody (jest to miejsce, w którym należy zamontować nadstawkę hydrantową).

Wydział Sieci Wodociągowej
Toruń, ul. Rybaki 31-35
tel. 56 658 64 81, 56 658 64 23, 56 658 64 35

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.00

5. Zamontować nadstawkę hydrantową zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Wydziału Sieci Wodociągowej.

Co miesiąc Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. wystawią fakturę z naliczoną opłatą za wypożyczoną nadstawkę hydrantową (zgodnie z cennikiem – przeglądaj cennik).
Ponadto, po określonym w umowie okresie użytkowania zostanie również wystawiona faktura za zużytą wodę – zgodnie z odczytem wskazań z nadstawki.
Faktury zostaną przesłane na adres wskazany w umowie najmu nadstawki hydrantowej.

6. Po zakończeniu okresu użytkowania należy zdemontować nadstawkę hydrantową i zgłosić się z nią wraz z oryginałem umowy najmu nadstawki do Wydziału Utrzymania Ruchu - sekcja wodomierzy. Po sprawdzeniu stanu nadstawki, pracownik Wydziału Utrzymania Ruchu pokwituje zwrot nadstawki, co stanowić będzie podstawę do otrzymania zwrotu wpłaconej kaucji. Zwrot kaucji może być dokonany:
- przelewem na wskazane konto,
- poprzez kompensatę wzajemnych zobowiązań, bądź
- gotówką w Kasie Spółki (BOK), przy czym wypłata kaucji nastąpi wyłącznie osobie   posiadającej stosowne upoważnienie.


Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-06-03
Ilość odsłon podstrony: 2848

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO