JAK ZAMONTOWAĆ WODOMIERZ PODLICZNIK (NA PODLEWANIE OGRODU)

Ogólne informacje dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków
w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych
(podlewania ogrodu)

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w rozliczeniach, w przypadku przeznaczenia wody do celów podlewania ogrodu, może nastąpić wyłącznie, gdy wielkość zużycia wody na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza podlicznika zainstalowanego wg uzyskanych warunków technicznych, na koszt Odbiorcy usług.
Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji do podlewania ogrodu z oddzielnym opomiarowaniem ilości bezpowrotnie zużytej na ten cel wody.
Ogólne warunki dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów zielonych i odbioru technicznego podlicznika ogrodowego:
Co zrobić, żeby zamontować wodomierz podlicznik?

1. Wypełnić wniosek o sprawdzenie podejścia pod wodomierz podlicznik i plombowanie. Formularz można pobrać ze strony internetowej (tutaj) lub w BOK-u. Tam też należy go złożyć osobiście albo przesłać pocztą.

2. Wniosek można również wypełnić i przesłać bez wychodzenia z domu - za pośrednictwem platformy eBOK


Biuro Obsługi Klienta (BOK)
Toruń, ul. Rybaki 31-35

tel. 56 658 64 72 lub 56 658 64 77

UWAGA


Legalizacja wodomierzy

Klienci Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o., których wodomierze podliczniki utraciły cechy legalizacyjne, informowani są od niedawna o tym fakcie na fakturach, pod tabelą „Rozliczenia odczytów” - wytłuszczonym drukiem.

Tam też podany jest termin upływu ważności tych cech wraz z numerem fabrycznym urządzenia. Pośpiechu, ani powodów do niepokoju, nie ma. Do końca bieżącego roku jest czas na wymianę licznika na nowy.

Prywatne wodomierze podliczniki tracą cechy legalizacyjne po 60 miesiącach.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki*  właściciele urządzeń muszą zapewnić ich okresową legalizację. W tym celu, we własnym zakresie, należy dokonać wymiany licznika, a następnie zlecić jego plombowanie Toruńskim Wodociągom Sp. z .o. wypełniając ten druk.  Koszt plombowania wynosi 28,29 zł brutto.

Mając na względzie komfort obsługi Klientów - poprzez zastosowanie nakładki do zdalnego, radiowego odczytu wskazań zużycia wody - proponujemy rozważanie zakupu wodomierzy marki DIEHL lub SENSUS, przystosowanych do takich nowoczesnych rozwiązań. Dodajmy, że nakładki zostaną zainstalowane Klientom bezpłatnie i bez żadnych dodatkowych obciążeń miesięcznych.

Więcej informacji w tej sprawie można uzyskać dzwoniąc w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod numer 56 658 65 59 lub 56 658 65 60.

* z dnia 7 stycznia  2008 r. w sprawie prawnej kontroli  metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29, załącznik nr 6)
Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2003-07-22
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2020-11-16
Ilość odsłon podstrony: 10391

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO