RODO

Co to jest RODO?
To powszechnie używany skrót unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Celem nowych przepisów prawnych jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Czy w związku z wejściem w życie przepisów RODO konieczny jest kontakt z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o.?
Nie ma takiej konieczności, ponieważ Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. nie wymaga składania żadnych oświadczeń w związku ze zmianą przepisów. Wystarczy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest firma Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Rybaki 31-35 , tel. 56 658 64 00, mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl (zwana dalej „Spółką”). Zgodnie z nowymi przepisami prawnymi za wszelkie sprawy w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w Spółce odpowiada Inspektor Ochrony Danych - Magdalena Wojdziak, kierownik działu administracji (mail: iod@wodociagi.torun.com.pl).

Skąd otrzymujemy Państwa dane osobowe?
Otrzymujemy je w związku z podpisaniem umowy na zaopatrzenie i odprowadzanie ścieków lub podpisa-niem zlecenia realizacji usług świadczonych przez Spółkę, a także przy realizacji szeregu wymienionych niżej procesów.

Jaki jest cel, okres i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę?
Przetwarzamy Państwa dane osobowe realizując następujące procesy:
Prawa osoby, której dane dotyczą
W zakresie prawa osoby, której dane osobowe dotyczą mają Państwo prawo do:
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.
W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
Dane nie będą udostępniane państwom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Toruń
tel. 56 658 64 00
mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
kontakt w sprawach danych osobowych: (tel.) 56 658 64 58 (mail) iod@wodociagi.torun.com.pl

Informację wprowadził(a): Magdalena Wojdziak
Data zamieszczenia: 2018-11-14
Informację zmodyfikował(a): Magdalena Wojdziak
Ostatnia modyfikacja: 2019-12-11
Ilość odsłon podstrony: 1235

drukuj
Mapa serwisu, Polityka prywatności© 2002 Toruńskie Wodociągi
Firma Wiarygodna Finansowo ISO